Luật Kết Hôn Nước Ngoài

18/07/2011

 

Luật kết hôn nước ngoài, Văn  bản luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ngoài.

Dưới đây là những cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ngoài.

 

1- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

2- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài .

3- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

4- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 12/2/2003 về việc ban hành biểu mẫu, Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

5- Thông tư 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

*          Khi tiếp cận các văn bản luật này để phục vụ cho quá trình bạn làm thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài, có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với Chuyên gia tư vấn kết hôn nước ngoài của Asimic, chúng tôi sẽ giải đáp  các câu hỏi liên quan đến luật kết hôn nước ngoài của bạn.

Bạn cần văn bản Luật kết hôn nước ngoài hãy liên hệ chúng tôi gửi tặng bạn, hoặc tải miễn phí tại đây


Thông tin khác:
CONG TY LUAT KET HON NUOC NGOAI ASIMIC
Tư vấn kết hôn nước ngoài tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn kết hôn nước ngoài tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến