Nội dung cơ bản của Luật kết hôn nước ngoài

18/07/2011

Luật kết hôn nước ngoài về cơ bản quy định những nội dung sau:

+ Đối tượng kết hôn nước ngoài(ai là người kết hôn nước ngoài)

+ Điều kiện kết hôn nước ngoài: điều kiện về tuổi, sức khỏe…

+ Thủ tục kết hôn nước ngoài

+ Hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài

+ Tài liệu giấy tờ hợp lệ dùng trong kết hôn nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thời gian thực hiện thủ tục kết hôn nước ngoài

+ Cơ quan tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài.

+ Lệ phí đăng ký kết hôn nước ngoài

+ Trường hợp không đủ điều kiện kết hôn nước ngoài- từ chối cấp đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

+ Biểu mẫu dùng cho trường hợp kết hôn nước ngoài.

 

Những nội dung trên được quy định bởi các văn bản Luật điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ngoài sau

1- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

2- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài .

3- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

4- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP .

5- Thông tư 07/2002/TT-BTP

*          Khi tiếp cận các văn bản luật này để phục vụ cho quá trình bạn làm thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài, có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với Chuyên gia tư vấn kết hôn nước ngoài của Asimic, chúng tôi sẽ giải đáp  các câu hỏi liên quan đến luật kết hôn nước ngoài của bạn.

Bạn cần văn bản Luật kết hôn nước ngoài hãy liên hệ chúng tôi gửi tặng bạn, hoặc tải miễn phí trên website này.


Thông tin khác:
CONG TY LUAT KET HON NUOC NGOAI ASIMIC
Tư vấn kết hôn nước ngoài tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn kết hôn nước ngoài tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến